måndag 12 mars 2012

Att vara för något betyder inte att man är emot något annat

Med anledning av att jag blev kallad amningstaliban i en kommentar på detta inlägg.

Jag är för amning, inte emot flaskmatning. Det är för mig främmande att vara emot något som tillfredsställer grundläggande behov hos barn. Jag har tagit del av forskning och erfarenheter av tidigare generationer och utifrån detta valt att amma, för enligt mig är det det bästa. Jag hade kämpat för att få en fungerande amning och jag vet var jag kan vända mig när jag får problem. 

Jag vet att det är en konst att amma och att det finns de som inte kan amma. Det är upp till var och en att bestämma hur man vill göra - helamma, delamma, flaskmata - och valet man gjort ska ingen behöva försvara.

Problemet som jag ser det är att det idag finns en stor rädsla för att stöta sig med de som flaskmatar och att amning inte finns på den politiska agendan. Men att i denna rädsla för att inte ge dåligt samvete (som jag bland annat skrev om här) undanhålla rena fakta det är ungefär som att säga "Vi informerar inte om motionens fördelar för vi vill inte ge de som inte motionerar än mer dåligt samvete"

Amning är en stor och komplex fråga och jag har full förståelse för att det kanske inte är så roligt att höra om amningens alla fördelar när man haft en kämpig amningsperiod och sedan valt att sluta. Men att därefter kalla oss som väljer att amma och som är för amning för "amningstalibaner" tycker jag är missuppfatta vårt budskap. Det är snarare som Cecilia på Amma vidare skriver:
Mammor kan inte längre garanteras hjälp i rimlig tid. I glappet mellan förväntningarna på amning och bristen på stöd uppstår ofta en känsla av amningshets.  
Amning är inte längre en naturlig del i livet. Många har kanske aldrig kommit i kontakt med amning när det är dags för att amma själv. Ändå förväntas kvinnan att kunna amma så fort hon fött barnet. Under graviditeten pratas det knappt om amning och vilka alternativ eller hjälp som finns om man inte vill amma eller om det skulle visa sig vara svårt att få till en fungerande amning. Skulle MVC ge amningskurser, likt de födelseförberedande kurser som finns idag, tror jag att en del av dagens amningssvårigheter skulle försvinna. För kunskap ger makt. Makt att förstå vad som är fel, vad som kan göras för att rätta till felet och var hjälp finns när det behövs.

Flaskmatsförespråkare kommer ofta med argumentet att det är mer jämställt att flaskmata. Det argumentet köper inte jag. För mig är det inte jämställt att pressa in alla i en och samma form - den manliga normen. För mig är jämställdhet att tillåta och tillvarata olikheter. Att se olikheter som en tillgång. När det kommer till föräldraskap innebär det att mamman och pappan/partnern har olika roller och båda behövs lika mycket. Amning hindrar inte föräldrarna att dela lika på föräldraledigheten.

Amning är så mycket mer än att bara tillgodose bebisen/barnet med näring. Det är ett av skälen till att jag valt att amma. Det är därför jag tänker fortsätta amma ett tag till. Jag är för amning, inte emot flaskmatning. Jag är för att var och en får välja fritt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar