måndag 7 april 2014

Fastan #34

Femte söndagen i fastan - Försonaren

Epistel

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. 
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.
Endast när jag är medveten om mina tillkortakommanden kan jag bli förlåten. Det betyder inte att jag ska synda, utan tvärtom, jag ska göra vad jag kan för att inte synda, men om jag gör det ska jag vara medveten om det och be om förlåtelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar