tisdag 5 november 2013

Invald i kyrkofullmäktige

"Gudstjänstdeltagandet minskar, tempot i samhället ökar, kunskapen om kristen tro är inte självklar, klimatutmaningarna är oändliga och freden på jorden är ständigt hotad. Mitt i allt det tror vi på kyrkan som en stor kraft och möjlighet. Vi vill arbeta för en kyrka som hjälper den enskilde till mening och kraft, vi vill hitta nya språk för tro och gudstjänst. Vi vill förmedla kunskap om tro. Vi vill samverka med alla goda krafter för att bidra till hopp och förändring.
Vi tror på en vidöppen kyrka som hämtar sin kraft och identitet från altaret i mitten."
 Jag har fått ett förtroendefyllt uppdrag. Efter årsskiftet sitter jag med i kyrkofullmäktige i Solna församling representerande POSK. Texten ovan är hämtad från ett fint inlägg av Bengt Bergius och Lisa Tegby.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar