söndag 24 november 2013

Söker svar

Jag har frågat på Sjalbarn hur de tolkar tjänsteskrivelsen från 2012. Mest för min egen skull, för jag känner att jag håller på att bli knäpp, för att vi ständigt får svar som "Beslutet är inte nytt" "Fridhemsskolans elever ska vara överflyttade senast sista dec 2013" och sedan tvista till det med förklaringar som motsäger deras svar.

Det är flera som tolkar "Det kan komma att innebära att förskoleklass, årskurs 1 och 2 blir kvar i Fridhemsskolans nuvarande lokaler höstterminen 2013 under Skytteholmsskolans ledning" som att det innebär att skolan ska vara överflyttad senast årsskiftet 13-14. Jag tycker att det är väldigt intressant, för så tolkar inte jag det.

En person, som själv sitter i kommunfullmäktige och nämnd, tycker att det är en väldigt vag beskrivning som lämnas öppen för tolkningar - "formuleringen är så vid att man från förvaltningens sida har möjlighet att göra lite som man vill. Jag tycker inte det framgår av stycket när beslutet ska tas." Alltså ungefär som jag tolkat beslut och tjänsteskrivelse.

Om det nu är så, som så många i den tråden på SB tolkar det, varför har det inte förmedlats av BUF eller skolledning. Varför har ingen kunnat svara det, alltså att skolan kommer att vara överflyttad absolut senast vt 2014. Nej, det är ju så att beslutet är vagt formulerat och öppen för tolkningar. Och att det nu blir en efterkonstruktion - "Beslutet är redan fattat"

En förälder skriver: "Det som jag tycker verkar ha brustit är ju det som står i sista stycket med arbetsgrupp ledd av rektorn för Skytteholmsskola som skulle leda arbetet.
I det arbetet ingår ju rimligen korrekt information.
I mina ögon är det rektorn som brustit totalt.
Rektor är ju ansvarig för arbetsmiljö och barnens mående kopplat till skolgången. Rektorn borde rimligen ha gett massiv information till personal och föräldrar och gett pedagogerna i uppgift att, på barnlämpligt sätt, informera barnen och bokat visningar av de nya lokalerna mm. Löpande sedan hen blev rektor för era klasser HT12, men även för nya familjer under våren och hösten samt visningar och studiebesök nu under hösten.
Varför har inte det skett?"
Här känner jag mig styrkt i att vi kommer att vinna det här i förvaltningsrätten. För de har ju inte gjort som det står i tjänsteskrivelsen när de tolkar sitt eget beslut, och som de med en dåres envishet påpekar, som de nu gjort.

Jag hoppas att jag i veckan kan lägga upp ett filmklipp där BUN-ordföranden svarar på en enkel fråga i kommunfullmäktige en månad innan de beslutar att flytta över kvarstående på Fridhemsskolan till Skytteholmsskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar