fredag 8 november 2013

Kyrkopolitik

Jag har ju som sagt blivit invald i kyrkofullmäktige för POSK - Politiskt obundna i Svenska kyrkan. Jag har så länge jag kan minnas tyckt att partipolitik inte hör hemma i kyrkan så när jag nu äntligen engagerade mig i kyrkopolitiken kändes det självklart att göra det för just POSK.

I årets kyrkoval var det flera nomineringsgrupper som skilt sig från moderpartierna. Moderaterna är väl det tydligaste, de heter numera Borgerligt alternativ. En utveckling som jag ser positivt på. Medan andra fortfarande, trots att Svenska kyrkan är skild från staten sedan 2000, vill ha kvar sina band till partipolitiken, som Socialdemokraterna. Men det är något som jag inte alls gillar för jag tycker ju som sagt att partipolitik inte hör hemma i kyrkan.

Fast hur ska då nomineringsgrupperna kunna skiljas åt? Här har jag inte riktigt landat i vad jag tycker, för på sätt och vis känner jag att det kan vara okej att en politisk ideologi kan vara grunden för en nomineringsgrupp, som till exempel socialism eller liberalism. Men å andra sidan, dessa ideologier är ju främst idéer om hur ett samhälle ska se ut. Inte hur en medlemsorganisation, som Svenska kyrkan är, ska se ut. Men igen, det kan väl ändå vara okej att utifrån den politiska ideologin skapa en kyrkopolitisk ideologi för att på så sätt visa hur en nomineringsgrupp skiljer sig från en annan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar