söndag 16 mars 2014

Fastan #12

Andra söndagen i fastan - Den kämpande tron

Gammaltestamentlig läsning

Herren Guds ande fyller mig,
ty Herren har smort mig.
Han har sänt mig
att frambära glädjebud till de betryckta
och ge de förkrossade bot,
att förkunna frihet för de fångna,
befrielse för de fjättrade,
att förkunna ett nådens år från Herren,
en hämndens dag från vår Gud,
att trösta alla som sörjer
och ge de sörjande i Sion
huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorgdräkt,
lovsång i stället för modlöshet.
Idag gjorde jag en tokrusning till kyrkan och det är jag glad för. Det var en fin mässa. Stillsam. Så sjöng vi en av mina favoritpsalmer, 758 Herre, till dig får jag komma. Jag hade nästan glömt bort den, men när jag insåg att vi skulle sjunga den blev jag glad och kände att den ska få lite mer plats i mitt liv. Den ger mig tröst, styrka och framtidshopp. Precis det jag behöver just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar