lördag 29 mars 2014

Fastan #25

Tredje söndagen i fastan - Kampen mot ondskan

Psaltarpsalm

Var och en som fruktar Herren
får veta vilken väg han skall välja.
Själv får han leva i ro,
och hans barn skall ta landet i arv.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.
Min blick är ständigt fäst på Herren,
det är han som löser min fot ur snaran.
Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
Lindra mitt hjärtas plåga,
för mig ut ur mitt trångmål.
Tänk på mitt lidande och mitt betryck
och förlåt mig alla mina synder.
Se på mina fiender – så många de är,
så hätska i sitt hat!
Rädda mitt liv, befria mig,
svik mig inte, jag flyr till dig.
Låt oskuld och redlighet bevara mig,
ty jag hoppas på dig.
O Gud, befria Israel
från all dess nöd!
De två sista raderna är aktuella än idag. Som kristen idag är jag en del av den mest förföljda och hotade religionen i världen. Så dessa rader är väldigt aktuella. Min blick fastnar på "så hätska i sitt hat!" och jag kan inte släppa tanken på alla fascister och nazister som skrämmande tagit plats i vårt samhälle och på våra gator. Än så länge är vi som tror på människors lika värde fler, och vi kämpar tillsammans. Ger varandra stöd. Jag har tänkt mycket över detta och har landat i att även jag anser att antifascism är självförsvar. No pasaran!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar