måndag 24 mars 2014

Fastan #20

Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk

Evangelium

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.
Vilket mod och vilken tilltro Maria uppvisar, jag som jantepåverkad mespropp blir imponerad av Maria. Samtidigt vet vi ingenting om vad som rör sig inom Maria, hur hennes tankar går. Jag vet bara att samtidigt som jag var väldigt glad över mina graviditeter var jag också orolig över lite olika saker. För så är det ju med livet. Vi människor klarar av att hålla flera tankar levande samtidigt. Just det gör mig imponerad av Marias "Må det ske med mig som du har sagt", jag hade nog protesterat lite, om inte högt så i alla fall till någon som jag känner förtroende med.

Bebådelsen, fresk av Fra Angelico, lånad från Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar