måndag 10 mars 2014

Fastan #6

Första söndagen i fastan - Prövningens stund

Epistel

Hebreerbrevet 5:7-10
Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.
 Nej, jag vill inte lyda. Jag vill kunna ifrågasätta och testa mina gränser. Jag tror ändå att jag får evig frälsning för jag håller mig inom lagarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar