onsdag 19 mars 2014

Fastan #15

Andra söndagen i fastan - Den kämpande tron

Psaltarpsalm

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.
Han skall befria Israel
från alla synder.

Jag läser och läser igen. Orden känns kompletta, vill inte tillägga något. Inte just nu i alla fall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar