söndag 30 mars 2014

Fastan #26

Midfastosöndagen - Livets bröd

Gammaltestamentlig läsning

 Visheten har byggt sig ett hus,
hon har huggit ut sina sju pelare.
Hon har ställt till med slakt,
blandat vinet och dukat bordet.
Hon har sänt ut sina tjänsteflickor
att ropa från höjderna i staden:
”Du som är okunnig – kom!”
Till de oförståndiga säger hon:
”Kom! Ät mitt bröd
och drick vinet jag har blandat.
Överge enfalden så får ni leva,
följ förståndets väg.”
Gillar att visheten är en hon. Men det är väl kanske det som är problemet. De enfaldiga vill hellre vara enfaldiga än att följa en kvinna, att följa förståndet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar