tisdag 18 mars 2014

Fastan #14

Andra söndagen i fastan - Den kämpande tron

Evangelium

Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud. Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”
Bibeln får ofta kritik för att det är så få kvinnor representerade. Här har vi en av några kvinnor som faktiskt finns i bibeln. Hon är också så viktig att alla evangelister skriver om denna händelse, det ska vi inte glömma bort. Tyvärr är det en anonym kvinna hos tre av evangelisterna, medan Johannes skriver att det är Maria (mest troligt Maria från Magdala) som "slösar" med den dyrbara oljan.

Det är viktigt att lyfta dessa berättelser med kvinnor, men samtidigt är det tråkigt att de är så anonyma. Berätta vad hon gjorde, det gör vi, men vi har glömt vem hon var, eller det var inte lika viktigt. Det är hennes handlingar vi minns. Inte vem hon var.

Vad gör hon då? Hon bryter en flaska av en dyrbar olja, som måste förbrukas allt på en gång, och häller ut det över Jesus huvud. Flaskan är liten, medan doften stor, så alla som befinner sig hos Simon får del av väldoften. Trots det blir hon snart kritiserad och ifrågasatt. Jag kan inte låta bli att fundera över hur gästerna hade reagerat om hon hade sålt oljan och istället gett pengarna åt de fattiga. Nånting i mig skaver och jag är rädd för att då hade hon istället fått höra att den oljan hade varit bättre till att smörja Jesus med. Denna ständiga dubbelbestraffning som kvinnor ofta drabbas av, hur en kvinna än gör är det fel.

Då är det skönt med Jesu ord "Låt henne vara" Dessa små ord rymmer så mycket. För vi vet inget om varför hon gör detta. Vad rör sig inom henne? Jesus väljer att se det goda, här och nu, ser att det är hennes val. Han lägger egentligen ingen värdering i det, endast ett det andra finns kvar, medan han vet att hans dagar är räknade. Vi måste än idag bli bättre på att se det goda, här och nu. Undvika att komma med "bättre" alternativ bara för att. Stanna vid tanken, jaha, du valde det alternativet. Nöja sig med det. Inse att mina val och beslut är mina, dina val är dina. Ibland väljer vi samma. Ibland väljer vi olika. Men ändå är de flesta val vi gör lika bra, bara på olika sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar