söndag 2 mars 2014

Fastlagssöndag 2014

Har funderat fram och tillbaka hur jag ska göra i årets fasta och de senaste dagarna har bitarna börjat falla på plats. På sätt och vis vill jag ta en paus från facebook, men samtidigt känner jag att det är ett verktyg för mig i mitt jobbsökande, så min paus blir inte total, utan snarare tidsbegränsad över dygnet. Alltså under fastan ska jag endast använda mig av facebook under min "arbetstid" och även då med vissa förhållningsregler. Jag ska välja vad jag delar med omsorg, välja det som lyfter, stärker och visar på bra saker, undvika att dela i ilska eller irritation. Jag ska stänga ned så fort jag fastnar och jag behöver inte klicka på alla länkar alltid!

Min fasta kommer att bestå i att läsa bibeln, något som jag allt för ofta är dålig på. Jag ska läsa och fundera över texterna i evangelieboken, alltså de texter som läses i gudstjänster under fastan. Jag kommer att dela med mig av mina tankar kring texterna här, det kan bli allt från att bara delar dagens textläsning till en lång utläggning om hur mina tankar vandrat. Det finns fyra texter (gammaltestamentlig, epistel, evangelium och psaltarpsalm) per söndag och hur jag kommer att fördela dem har jag inte riktigt bestämt, utan det får bli som det kommer. Hur jag fyller upp för att det ska bli 40 textläsningar det har jag inte heller bestämt, det kan bli att jag delar en lång text på två dagar, det kan bli att jag läser en referenstext och kanske läser jag texterna som hör till Maria bebådelsedag då denna dag infaller under fastan, det löser sig.


Gud, var mig nådig i din godhet, tag bort mina synder i din stora barmhärtighet.
Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark.
Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga Ande från mig.
Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig villigt följa dig.

Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar